njoftime

Vendim i KIZ të UV për shpalljen e Kandidatit fitues për Rektor në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

Shpallja e fituesit për pozicionin Rektor.

 

Vendim i KIZ të UV për shpalljen e Kandidatit fitues për Rektor në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

 

CamScanner 06-24-2024 00.25

CamScanner 06-24-2024 00.26