njoftime

Vendim Nr. 2, i KZFSHTN Për hapjen e procesit të Regjistrimit të Kandidatëve Drejtues …

Vendim Nr. 2, datë 27.04.2024, Për Hapjen e Porcesit të Regjistrimit të Kandidateve për Drejtues të Njësisë Kryesore, Drejtues të Njësisë Bazë, për Anëtarët e Komisioneve të Përhershme në Njësinë Kryesore në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

Vendim Nr. 2, I KZFSHTN për Hapjene procesit të Regjistrimit të Knadidatëve Drejtues të Njësive Kryesore, Bazë dhe Anëtarët e Komisioneve të Përhershme..