njoftime

Vendim Nr. 2, i KZFE, Për Hapjen e Procesit të Regjistrimit të Kandidatëve për Drejtues ….

Vendim Nr. 2, datë 29.04.2024, Për Hapjen e Procesit të Regjistrimit të Kandidatëve për Drejtues të Njësive Kryesore, Drejtues të Njësive Bazë, Për Anëtarë e Komisioneve Të Përhershme Në Njësinë Kryesore në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

 

Vendim Nr. 2, datë 29.04.2024, Për Hapjen e Procesit të Regjistrimit të Kandidatëve për Drejtues të Njësive Kryesore, Bazë, Anëtarë e Komisioneve……