njoftime Thirrje

NJOFTIM PUBLIK PËR APLIKIMIN E STUDENTËVE TË INTERESUAR, PËR TË PËRFITUAR NGA SKEMA E KREDITIMIT STUDENTOR

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, ka bërë publik njoftimin për studentët me shtetësi dhe vendbanim në Shqipëri, që janë të regjistruar dhe ndjekin studimet në një institucion të arsimit të lartë publik, të aplikojnë për të përfituar nga skema e kreditimit studentor.


S
tudentët, të cilët janë të interesuar të aplikojnë për të përfituar nga skema e kreditimit studentor në linkun:  AkfalFrontend  .

 

Bashkëngjitur gjeni njoftimin publik dhe dokumentacionin përkatës që studentët duhet  të dorëzojnë fizikisht pranë AKFAL në adresë: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Gjithashtu, për më tepër informacion e gjeni në këtë link: njoftim_publik_per_aplikimin_e_studenteve_per_kredine_studentore.pdf (akfal.gov.al)

 

Njoftim Publik per aplikimin e studenteve per kredine studentore (sipas RASH) (1)

Njoftim-Publik-per-aplikimin-e-studenteve-per-kredine-studentore-sipas-RASH-1