njoftim punesim

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria, pranë Departamentit të Edukimit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.14 datë 29.01.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 1 (një) vend të lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria “lektorë”, pranë Departamentit të Edukimit në Fakultetin e Shkencave Humane

Detyrat dhe përgjegjësitë

  1. Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme për nevoja të departamentit në programin akademik: “Bachelor në Histori-Gjeografi” në fushën disiplinare Histori, Arkeologji dhe ose Trashëgimi Kulturore.
  2. Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit