njoftim punesim

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria “asistent-lektorë”

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.13 datë 29.01.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2 (dy) vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

2 (dy) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria “asistent-lektorë”, për udhëheqjen e praktikave mësimore pranë Departamentit të Edukimit në Fakultetin e Shkencave Humane

Detyrat dhe përgjegjësitë

  • Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme për nevoja të departamentit në programin akademik: Bachelor në Mësuesi për Arsimin Fillor, Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor, Bachelor në Pedagogjinë e Specializuar dhe Master Profesional në Mësuesi për Arsimin Fillor klasa I-V, në udhëheqjen e praktikave mësimore.
  • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit