njoftime

Bursa trajnimi për stafin akademik dhe ndihmës akademik në kuadër të Programit Erasmus +

Thirrje për bursa trajnimi për stafin akademik dhe ndihmës akademik me karakter administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility

 Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Granadës në Spanjë (University of Granada) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin me kohë të plotë në UV të aplikojnë për bursë për mobilitet trajnim.

Njoftimi i plote

FORMULAR APLIKIMI PER PERSONELIN JO AKADEMIK

FORMULAR APLIKIMI PER PERSONELIN AKADEMIK