njoftime

Webinar online me temë “A Research Paper Competition”.

Në kuadër të organizimit të Konkursit të Punimeve Kërkimore 5, CleanScore do të mbajë të hënën, datë 15  janar, ora 11:00, një webinar online me temë “A Research Paper Competition”.
Synimi i webinarit do të jetë udhëzimi i studentëve në hartimin e një punimi shkencor, si dhe dorëzimi i një punimi shkencor që u përgjigjet kritereve të vendosura nga Konkursi i Punimeve Kërkimore 5.
Nxitoni të regjistroheni duke plotësuar formën e aplikimit në linkun më poshtë!
https://docs.google.com/forms/d/1ApYYCQrK_bx-9KmdZylS0diMtPs8NB-bbIcD0X2u3PA/edit


CleanScore will organise an online webinar on the topic “A Research Paper Competition”, on 15 January   th, 11:00, as part of the Research Paper Competition 5.
The webinar will aim to guide students in drafting a scientific paper, as well as submitting a scientific paper to the Competition, which meets the established criteria.
Hurry up and join by filling out the application form below!
https://docs.google.com/forms/d/1ApYYCQrK_bx-9KmdZylS0diMtPs8NB-bbIcD0X2u3PA/edit
#research #scientificresearch #researchpapercompetition