Shtyrja e afatit të aplikimit – Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Anadolu (Anadolu University) në Turqi

Shtyrja e afatit të aplikimit për thirrjen për student me afatin e ri : Pranohen aplikimet deri më datë 30/11/2023 Thirrje për mobilitet studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në kuadër të Programit “Erasmus+” KA171, fton të gjithë studentët e UV-së tëRead More…

Shtyrja e afatit te aplikimit – Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Ias-it “Alexandru Ioan Cuza” në Rumani (Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi)

Shtyhet afati i aplikimit për thirrjen për student me afatin e ri : Pranohen aplikimet deri me datë 24/11/2023   Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në kuadër të Programit “Erasmus+” KA171, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikRead More…