Bursa Erasmus+ mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin Pomerian në Slupsk (Pomeranian University in Słupsk) në Poloni,

Thirrje për bursa mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pomerian në Slupsk (Pomeranian University in Słupsk) në Poloni, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stRead More…

Hapet thirrja për programin Global UGrad 2024-2025

Ambasada e ShBA ka hapur thirrjen për aplikim për programin Global UGrad 2024-2025. PROGRAMI i Shkëmbimit Global Undergraduate (Global UGRAD) Global UGRAD – U.S. Embassy in Albania (usembassy.gov) ofron bursë për një semestër studime akademike në një kolegj ose universitet amerikan, por që nuk përfundon me diplomim. Global UGRAD është një program i Byrosë së Çështjeve ArsRead More…