Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Teknik të Lindjes së Mesme në Turqi (Middle East Technical University)

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Lindjes së Mesme në Turqi (Middle East Technical University) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnRead More…