NJËSIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL “RAPORTI I PYETËSORËVE TË CILËSISË SË MËSIMDHËNIES“ 2022-2023

RAPORT MBI REZULTATET E PYETËSORIT STUDENTOR MBI VLERËSIMIN E CILËSISË SË MËSIMDHËNIES PËR LËNDËT E ÇDO PROGRAMI STUDIMI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023 Në zbatim të Nenit 103 “Sigurimi i Brendshëm i Cilësisë” të Ligjit të Arsimit të Lartë Nr.80/2015 datë 22.7.2015, më specifikisht Pika 3 e tij ku citohet se:“Në fund të çdo semestri apo para sezonit të provimeve, Read More…

UV NIS BASHKËPUNIMIN ME UNIVERSITETIN “ORLEANS” FRANCE, PËR SHKËMBIMIN E STAFIT DHE STUDENTËVE NË KUADËR TË PROGRAMIT E+ KA171. 

  Në kuadër të programit Erasmus+  për shkëmbimin e studentëve dhe stafit, një delegacion i Universitetit Orleans, Francë; Znj. Alexandra Letourneur, Drejtuese e  Zyrës së Marrëdhënieve me Jashtë dhe Prof. Dashnor Hoxha, me funksionin e kërkuesit shkencor pranë Shkollës Politikenike të Universitetit Orleans Francë, zhvilluan ditën e martë, datë 24.10.2023, vizitë nRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Opoles

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Opoles në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimi. Mobiliteti përfshin: Read More…

Bursa Erasmus+për studentë në Universitetin e Pitestit në Rumani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Pitestit në Rumani në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimi. MobilitRead More…

Dita Ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë

Departamenti i Infermierisë, Fakulteti  i Shëndetit, organizoi më datën 18 tetor aktivitetin promocional në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë. Ky aktivitet synoi të promovojë dhe informojë publikun e gjerë për rëndësinë e shëndetit të syve dhe rolin e parandalimit të verbërisë. Shikimi si një forcë dhe një e drejtë shëndetësore dhe pavarësi,Read More…