njoftime

Dita Ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë

Departamenti i Infermierisë, Fakulteti  i Shëndetit, organizoi më datën 18 tetor aktivitetin promocional në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë.

Ky aktivitet synoi të promovojë dhe informojë publikun e gjerë për rëndësinë e shëndetit të syve dhe rolin e parandalimit të verbërisë.

Shikimi si një forcë dhe një e drejtë shëndetësore dhe pavarësi, meriton të respektohet.

“Verbëria” është detyrë e çdo qytetari të respektohet, të integrohet në shoqëri dhe të ketë të drejta të barabarta me “Shikimin”.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte; edukimi për verbërinë te personat e verbër dhe personat me shikim të dëmtuar, që mund  të punojnë në mënyrë të pavarur, sensibilizimi dhe informimi i popullatës për të njohur verbërinë dhe format e parandalimit të saj.

Ky aktivitet u realizua nga grupi i punës i përbërë nga Majlinda Rakipaj, Denada Selfo, Sonila Nika, me koordinatore Neada Çakërri.