REKTORI I UV PRET NË ZYRË STUDENTËT E HUAJ, HYRËS NË UV, TË CILËT PO ZHVILLOJNË NJË MOBILITET NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+

Në kuadër të programit Erasmus+, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, vijnë çdo vit studentë nga vende të ndryshme të Bashkimit Europian që janë pjesë e programit për të studiuar një semestër ose më shumë, sipas programit të tyre të studimit.  Rektori i UV, Prof. Dr. Roland Zisi, priti ditën e hënë, datë 16.10.2023, në zyrën e tij gjashtë  studentë të huajRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të plotë, pranë Departamentit të Biznesit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.98 datë 16.10.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, pranë Departamentit të Biznesit, për të mbuluar lëndët që zhvillohen në programet e studimit të ciklit të parë Read More…