njoftim punesim

Personel akademik me angazhim kohë të plotë, pranë Departamentit të Biznesit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.98 datë 16.10.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, pranë Departamentit të Biznesit, për të mbuluar lëndët që zhvillohen në programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë Master Profesional, që ofron ky departament.

Detyrat dhe përgjegjësitë

  • Pedagog me angazhim me kohë të plotë
  • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit