njoftim punesim

Njoftimin për konkurim të hapur, për 2 vende të lira pune për vitin akademik 2023-2024

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.70 datë 12.07.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2 (dy) vende të lira pune në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik në Fakultetin e Shëndetit.

Detyrat dhe përgjegjësitë

  1. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: seminare në lëndët paraklinike.
  1. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  1. Mbështetje për nevojat e Departamentit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit