njoftime

Departamenti i Matematikës fton maturantët të zgjedhin programin “Bachelor në Matematikë” në Universitetin ”Ismail Qemali” Vlorë

Departamenti i Matematikës fton maturantët të zgjedhin programin “Bachelor në Matematikë” në Universitetin ”Ismail Qemali” Vlorë, si një nga programet me prioritet kombëtar ku studentët do të përfitojnë bursë sa paga minimale, pa patur detyrimin të kenë mesataren 8.5.