UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI”, VLORË, NDERON ME TITULLIN AKADEMIK “PROFESOR EMERITUS”, PROF. DR. LLUKAN PUKA

Në mjediset e sallës “Rilindja” të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, ditën e enjte, datë 29. 06. 2023, u zhvillua Ceremonia e dhënies së Titullit “Profesor Emeritus”, Prof. Dr. Llukan Puka, me motivacionin: “Për kontributin e çmuar në themelimin dhe konsolidimin e Departamentit të Matematikës në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë si dhë për mbështetjen e paRead More…