Zbatimi i projekteve të financuar nga Universiteti ‘Ismail Qemali’ Vlorë nga ana e Qendrës Kërkimore Shkencore për Shëndetin Publik në Fakultetin e Shëndetit.

Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shëndetit në kuadër të projektit “Aderenca ndaj dietës mesdhetare, depistimi për kequshqyerje dhe aneminë ferriprive në stafin e Fakultetit të Shëndetit”, i cili është një projekt i financuar nga fondi kërkimor shkencor i Universitetit të Vlorës, ka nisur zbatimin e tij dhe ka përfunduar me sukses fazën e parë.   Fokusi iRead More…