Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, nënshkruan marrëveshje partneriteti me Universitetin turk “Balikesir”

Në kuadër të ndërkombëtarizimit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, ditën e enjte, datë 08. 06. 2023, Rektori i UV-së, Prof. Dr. Roland Zisi, nënshkroi Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Universitetin turk “Balikesir”. Nëpërmjet një takimi online,  Marrëveshja u nënshkrua  nga Rektori i UV-së, Prof. Dr. Roland Zisi dhe Rektori i Universitetit “Balikesir”, Prof. Dr. Read More…

Aktiviteteve të organizuara të fokus-grupeve me studentë në prag diplomimi të disa prej programeve Master në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore si dhe Fakultetin e Shkencave Humane dhe Drejtësisë, të realizuara gjatë muajit prill 2023

Në zbatim të Standardeve dhe Kritereve të Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 531, datë 11.09.2018 , Standardi I.2, Kriteri 2; Standardi I.3, Kriteri 1; Standardi I.2, Kriteri 2; Standardi I.2, Kriteri 6; Standardi I.8, Kriteri 1; Standardi II.5; Standardi II.4, Kriteri 1; Standardi II.6, Kriteri 1; Standardi III.4, Kriteri 2; StandaRead More…

Aktiviteteve të organizuara të fokus-grupeve me studentë në prag diplomimi të disa prej programeve Master në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore, Fakultetin e Shkencave Humane dhe Drejtësisë, Fakultetin e Shëndetit si dhe Fakultetin e Ekonomisë të realizuara gjatë muajit maj 2023

Në zbatim të Standardeve dhe Kritereve të Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 531, datë 11.09.2018 , Standardi I.2, Kriteri 2; Standardi I.3, Kriteri 1; Standardi I.2, Kriteri 2; Standardi I.2, Kriteri 6; Standardi I.8, Kriteri 1; Standardi II.5; Standardi II.4, Kriteri 1; Standardi II.6, Kriteri 1; Standardi III.4, Kriteri 2; StandaRead More…