Bursa Erasmus+ për trajnim personeli akademik në IES Ribeira do Louro, Spanjë

Thirrje për mobilitete trajnimi në kuadër të Erasmus + International Credit Mobility në IES Ribeira do Louro   Në kuadër të Erasmus + International Credit Mobility hapet thirrja per mobilitete trajnimi drejt IES Ribeira do Louro, Spanjë.  Ftohet të aplikojë personeli akademik nga disiplina të shkencave humane (fusha 0288 Arts and humanities sipas ISCED). Numri i mobiliteteveRead More…