njoftime

NJOFTIM – Hapen thirjet për artikuj Buletini Shkencor UV Nr. 6, Vëll. 3 – 2023

 

Ju njoftojme se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 6, Vellimi 3 – 2023 i Buletinit Shkencor se Universitetit “Ismail Qemali” Vlore.

Artikujt duhet të dërgohen në adresen email  publikime@univlora.edu.al

Afati i fundit për aplikim është data 31.05.2023

Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] e UV-es. 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë,  Senati Akademik, Vendim Nr. 73, datë 10.07.2017 për miratimin e përbërjes së Bordit Editorial dhe Bordit Shkencor të Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

BShk Nr6 V3 – call (1)