Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Pomerian në Slupsk në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pomerian në Slupsk në Poloni në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimi. MRead More…

Stafi akademik dhe administrativ i Tallinn Health Care College, Estoni, zhvilluan një vizitë pune në Fakultetin e Shëndetit.

Në kuadër të Marrëveshjes Erasmus + aktive dhe disavjeçare që Fakulteti i Shëndetit, Universiteti  ‘’Ismail Qemali’’  Vlorë (UV) ka me Tallinn Health Care College, Tallinn Estoni, stafi akademik dhe administrativ i këtij kolegji zhvilluan një vizitë pune në Fakultetin e Shëndetit. Erasmus+ ofron mundësinë që institucionet e arsimit të lartë të dërgojnë studentë dRead More…