njoftim punesim

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Shofer”

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr.53 datë 04.05.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Shofer”, pranë Sektorit të Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

Njoftimi i plote

Formulari i Aplikimit