Bursa Erasmus+ për mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin e Granadës (University of Granada) në Spanjë

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Granadës (University of Granada) në Spanjë në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin me kohë Read More…