njoftime

Programe mësimore të ofruara prej Grupit Arsimor të Holandës

 

Grupi Arsimor i Holandës ofron programe që i vijnë në ndihmë të rinjve të cilët duan të fitojnë aftësi praktike për t’u përgatitur për fillimin e karrierës së tyre. Gjithashtu, programet ndihmojnë në zhvillimin e aftësive të nevojshme për tregun modern të punës dhe krijojnë një rrjet bashkëpunimi ndërkombëtar profesional.

 

GAH ofron një program të ri në MBA për të cilin krijohet mundësia e qëndrimit 1 (një) javë në Amsterdam (me mundësi qëndrimi më gjatë me pagesë shtesë), ku sigurohet strehim në një apartament të përbashkët në Amsterdam, programi konsiston në punë në projektin tuaj, mentorim, konsultim për gjetjen e një pune në Holandë, si dhe ftesë për vizë. Informacion më I detajuar gjendet në linkun:

 

https://uconsulting.nl/mba-scholarship/ 

 

  

Gjithashtu për studentët që dëshirojnë të marrin një përvojë praktike gjatë studimeve, GAH ofron programin Felloëship, ku në rast të performancës së suksesshme, ata mund tëu udhëtojnë në Amsterdam për një periudhë 3-mujore të mbuluar plotësisht. Më shumë informacion gjendet në linkun

 

https://uconsulting.nl/fellowship-in-amsterdam/