Thirrje për pjesëmarrje në konferencë shkencore ndërkombëtare:

“Didaktika e gjuhëve dhe kulturave të huaja: Nga politikat gjuhësore në qasjet për një kompetencë të shumëgjuhësisë”   23-24 Tetor 2023, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Tiranë   Fakulteti i Gjuhēve të Huaja, Universiteti i Tiranës, zhvillon këtë konferencë ndërkombëtare në bashkëpunim me Universitetin “Fan S. Noli”, Korçë, Universitetin “LuigRead More…

Bursa Erasmus+për mësimdhënie/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin e Veliko Tërnovos “St.Cyril and St. Methodious”, Bullgari.

Thirrje për mobilite mësimdhënie/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Veliko Tërnovos “St.Cyril and St. Methodious”, Bullgari. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Veliko Tërnovos “St.Cyril and St. Methodious” në BullgRead More…