Workshop me temë “Optimizimi i programeve të studimit të mësuesisë. Sfidat për një edukim cilësor afatgjatë”.

Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve në bashkëpunim me Njesitë Bazë që ofrojnë programe studimi të mësuesisë (Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore,  Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtësisë), me  Drejtorinë e Edukimit për Ciklin e I&II të studimit, Qendra e Zhvillimit Rajonal si dhe Drejtoria e Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore, mbështeRead More…