njoftime

KIZ njofton – MIRATIMIN E LISTËS SË KANDIDATËVE PËR ANËTARIN E BORDIT TË ADMINISTRIMIT, PËRFAQËSUES I STUDENTËVE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

Vendim nr. 5, i Komisionit Institucional Zgjedhor:

MIRATIMIN E LISTËS SË KANDIDATËVE PËR ANËTARIN E BORDIT TË ADMINISTRIMIT, PËRFAQËSUES I STUDENTËVE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

Për më shumë informacion klikoni më poshtë:

Vendim Nr. 5, date 17.03.2023 i KIZ