Bursa Erasmus+ për bursa mësimdhënieje/ trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin e Bergamos (University of Bergamo) në Itali.

 Thirrje për bursa mësimdhënieje/ trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në në Universitetin e Bergamos (University of Bergamo) në Itali. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim në Universitetin e Bergamos (University of Bergamo) në Itali në kuadër të Programit “Read More…