Bursa Erasmus+ për mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik me kohë të plotë në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki.

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki në kuadër të ProgramRead More…