Njoftim – hapen aplikimet për artikuj shkencor në Buletinin Shkencor UV

NJOFTIM Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për Numrin 6, Vëllimi 1 – 2023 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 20.02.2023. Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së.  [1] UnRead More…