Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (Lithuanian University of Health Sciences) në Lituani,

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim  me Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (Lithuanian University of Health Sciences) në Lituani, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studenRead More…