Thirrje për dy kandidatë të interesuar për të aplikuar për një bursë(fellowship) Marie Sklodowska-Curie në kontrollin e duhanit

Universiteti i Kretës në Greqi, i vendosur në Heraklion kërkon të rekrutojë dy kandidatë nga rrjeti i gjerë ENSP për të marrë pjesë në Marie Sklodowska Curie Actions Fellowship EUREST-RISE(European Regulatory Science on Tobacco – Research and Staff Exchange) – Shkenca Rregullatore Europiane për Duhanin – Kërkim dhe Shkëmbim Stafi. Objektivi kryesor i EUREST-RISE është të supRead More…