SENATI AKADEMIK I UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË, NDERON SHKRIMTARIN ISMAIL KADARE ME TITULLIN E LARTË AKADEMIK “DOCTOR HONORIS CAUSA”

Me propozim të Rektorit, Prof. Dr. Roland Zisi dhe të Departamentit të Gjuhës Shqipe e Letërsisë, Senati Akademik i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, me vendimin Nr. 1, prot. Nr. 140/1, datë 24. 01. 2023, i ka akorduar Shkrimtarit të Shquar Z. Ismail Kadare, Titullin e Lartë Akademik: “DOCTOR HONORIS CAUSA”. Rektori, njëkohësisht dhe Kryetari i Senatit Akademik të UniversitetitRead More…