Personel administrativ me kohë të plotë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.10 datë 27.01.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Sanitare”, pranë Sektorit të Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin “Ismail QemaRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Zielona Gorës (University of Zielona Góra) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Zielona Gorës (University of Zielona Góra) në Poloni në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë pRead More…