Njoftim për Plotësimin e Pyetësorëve 

Të dashur studentë, Tanimë ka nisur procesi i plotësimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies për lëndët e çdo programi studimi. Jeni të lutur nëpërmjet adresës suaj në UVMS ti kushtoni kohë plotësimit të pyetësorit sinqerisht dhe sa më afër së vërtetës duke qenë se vjelja e opinionit dhe mendimit tuaj është  një burim i rRead More…