Bursa Erasmus+ për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin e Suceavës “Ștefan cel Mare” (“Ștefan cel Mare” University of Suceava) në Rumani.

Thirrje për bursa mësimdhënieje për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Suceavës “Ștefan cel Mare” (“Ștefan cel Mare” University of Suceava) në Rumani. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Suceavës “Ștefan cel Mare” në Rumani në kuaRead More…