Bursa Erasmus+ për studentë në Institutin Politeknik të Portos në Portugali

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Institutin Politeknik të Portos në Portugali në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimi. Read More…

Rektori i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi,  priti në zyrën e tij përfaqësues të ALBCONTROL SHA

Ditën e mërkurë, datë 21. 12. 2022, Rektori i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi,  priti në zyrën e tij përfaqësues të ALBCONTROL SHA:  Dritan Isakun, drejtor i  Divizionit Operacional, Majlinda Despoti, drejtore e Divizionit Administrativ dhe Ervin Celkupa, drejtor i  Drejtorise Safety.   Takimi erdhi në kuadër të hapjes  së procesit të Read More…

Personel ndihmësakademik pranë Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore

Personel ndihmësakademik me karakter mësimor, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Laborant i Qendrës Kërkimore Shkencore të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore”. Detyrat dhe përgjegjësitë Puna përfshin kontakte të vazhdueshëm me akademikë, krijues të politikave, rrjedhimishtë që aplikantët duhet të jenë të sigurt dhe profesional me vëmendje të Read More…