njoftime

VENDIM i KIZ – Për Plotësimin e Përbërjes sëKomisioneve të Zgjedhjeve në Fakultete (KZF) në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

VENDIM

KIZ

Nr. 01, Datë 09.12.2022

Për Plotësimin e Përbërjes sëKomisioneve të Zgjedhjeve në Fakultete (KZF) në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

Kliko link:

Percjellje e vendimit dhe njoftimit te KIZ-1