Aplikimet për bursa mbi Master Evropian në Shëndetin Publik prej Erasmus Mundus

Masteri Evropian Europubhealth+ në Shëndetin Publik është një program me diplomë të dyfishtë i ofruar nga një konsorcium prej 8 universitetesh evropiane dhe i mbështetur nga programi Erasmus+ i Komisionit Evropian si Master i Ekselencës që nga viti 2006. Ky program, është një program multidisiplinar dyvjeçar i ofruar në një mjedis unik multikulturor. Ai u drejtohet studentëveRead More…