njoftime

Njfotim per celjen e procedures per plotesimin e vendit vakant ne Komisionin Institucional zgjedhor ne UV

Njfotim per çeljen e procedures per plotesimin e vendit vakant ne Komisionin Institucional zgjedhor ne UV

Vendim Senati Nr.45 datë 26.10.2022 Për Celjen e procedurës per plotesimin e vendit të mbetur vakant në komisionin institucional zgjedhor në UV

Vendimet e senatit