njoftim punesim

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme pranë Departamentit të Fizikës

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.111 datë 10.11.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, me afat të caktuar, kategoria asistent-lektorë, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit të Fizikë në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit