njoftim punesim

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme pranë Departamentit të Biologjisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.110 datë 10.11.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

2 (dy) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, me afat të caktuar, kategoria asistent-lektorë, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit të Biologjisë në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore

Njoftimi i plotë

Formulari i aplikimit