njoftime

NJOFTIM

Senati Akademik i UV, me Vendimin Nr. 61 , datë 11. 02. 2020, i ka akorduar Prof. Dr. Shezai Rrokaj titullin “DOCTOR HONORIS CAUSA”. Në mbështetje dhe në zbatim të Vendimit të Rektoratit, Nr. 22, datë 25. 10. 2022, Ceremonia e nderimit të Prof. Dr. Shezai Rrokaj, me diplomën e nderit do të zhvillohet ditën e mërkurë, datë 02. 11. 2022, ora 11: 00, në mjediset e sallës “Rilindja” të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë.

Ftohen të marrin pjesë pedagogë, studentë dhe qytetarë.

REKTORATI I UV