Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Teknik të Varnës (Technical University of Varna), Bullgari.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti Teknik i Varnës (Technical University of Varna), Bullgari. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Varnës në Bullgari në kuadër të programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjitRead More…

Bursa Erasmus+ në Universitat de les Illes Balears (UIB)

Thirrje për mobilitete studimi në kuadër të Erasmus + International Credit Mobility në Universitat de les Illes Balears (UIB) Në kuadër të Erasmus + International Credit Mobility hapet thirrja per mobilitete studenti drejt Universitat de les Illes Balears (UIB). Janë të lutur të aplikojnë studentët që studiojnë në programet e studimit në gjuhën angleze, « Bachelor » dheRead More…