Bursa Erasmus+ për studentë në Akademinë Navale Mircea Cel Batran ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 International Credit Mobility në Akademinë Navale Mircea Cel Batran ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani . Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani në kuadër të Programit Erasmus+ pëRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Atikës Perëndimore (University of West Attica) në Greqi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Atikës Perëndimore (University of West Attica) në Greqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Atikës Perëndimore, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjithëRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore, në kuadër të Programit Read More…

Njoftim për Plotësimin e Pyetësorit për Vlerësimin e Shërbimeve ndihmës-akademike dhe Administrative

Të dashur studentë,  Është mundësia juaj për të shprehur opinionet dhe vlerësimet  tuaja mbi  shërbimet ndihmës akademike dhe administrative që merrni në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë?! Nëse gjatë vitit akademik 2021-2022 ju keni marrë së paku një herë shërbim në sekretarinë mësimore, në zyrën e studentit, në bibliotekë, zyrën e projekteve dhe marrëdhëRead More…