Workshop “Ndarja e ideve sesi të përmirësojmë përfshirjen e stafit të UV-së në Projektet e BE-së. Shembuj të praktikave të mira”.

Në kuadër të 35-vjetorit të programit Erasmus+, Drejtoria e Projekteve dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë  organizoi ditën e sotme, pranë ambientit të Qendrë Studimore Ndërdisiplinore të Zhvillimit Rajonal në UV, një workshop me temë: “Ndarja e ideve sesi të përmirësojmë përfshirjen e stafit të UV-së në Projektet e BE-sRead More…

Rektori i UV, Prof. Dr Roland Zisi, nënshkruan “Magna Charta Universitatum 2022”

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, mbështet dhe konfirmon Dokumentin e Strategjisë së re, të “MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM 2022”, (MCU), rrjetit më të madh Universitar Ndërkombëtar. Rektori i UV, Prof. Dr Roland Zisi, nënshkroi në datën 16. 09. 2022, në Universitetin e Bolonjës, këtë dokument të rëndësishëm që identifikon sfidat bashkëkohore të Universiteteve në botë. MRead More…