Njoftim punësimi FSHP – Personel akademik pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

njoftim pune njoftim punesim

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.68 datë 08.09.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor në Fakultetin e Shëndetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e vlersimit