Bursa Erasmus +për mësimdhënie në Universitetin e Palermos, Itali.

Thirrje për mobilitete mësimdhënie në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA171 International Credit Mobility në Universitetin e Palermos, Itali. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA171, fton stafin e UV-së të aplikojë për mobilitet mësimdhënieje në Universitetin e Palermos. NumriRead More…